Opactwo Benedyktynów w Tyńcu

Tyniec i benedyktyni

Tyniec to dawna podkrakowska wieś, do której w XI wieku sprowadzeni zostali benedyktyni, tworzący najstarsze zgromadzenie monastyczne w katolickiej Europie. Pięknie położone na nadwiślańskim wzgórzu tynieckie opactwo benedyktynów funkcjonuje z pewnymi przerwami od blisko tysiąca lat, co czyni zabudowania klasztorne i znajdujące się w nich skarby kultury za jedne z najstarszych zabytków średniowiecznych na obszarze Polski. Obecnie teren klasztoru należy do granic administracyjnych Krakowa, znajduje się w zachodniej części aglomeracji. Opactwo benedyktynów z Tyńca słynie w całym kraju za sprawą pięknego położenia zabytkowego obiektu, jego bogatej historii, wspaniale wyposażonego przyklasztornego muzeum i niezwykłej otwartości tutejszych mnichów na gości z zewnątrz.

Klasztor w Tyńcu

Benedyktyni z Tyńca, Dom Gościa i wizyty w opactwie

Benedyktyni z Tyńca znani są ze swej gościnności – działający przy klasztorze i prowadzony przez braci Dom Gości zapewnia przyjezdnym zaplecze noclegowe i gastronomiczne. Na miejscu organizowane są regularnie wydarzenia kulturalne, skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych warsztaty oraz rekolekcje. Przyjezdni mogą również wziąć udział we wspólnej modlitwie lub posłuchać tradycyjnego chorału gregoriańskiego śpiewanego przez braci zakonnych w świątyni. Jedni przyjeżdżają tu więc w poszukiwaniu wyciszenia i spokojnych warunków do modlitwy czy medytacji. Innych przyciąga chęć zwiedzenia zabytków tego najstarszego polskiego klasztoru i ciekawość tego, jak wygląda z bliska życie zakonników. Bez względu jednak na motywacje, wszyscy są tu witani z otwartymi rękami, a pobyt w Tyńcu pozostaje niezapomnianym przeżyciem.

Benedyktyni – nie tylko modlitwa

Tynieccy benedyktyni prowadzą Fundację „Chronić Dobro”. Jej nazwa nawiązuje do jednej z głównych reguł świętego Benedykta z Nursji – czynienia dobra swojemu bliźniemu. Fundacja zajmuje się kultywowaniem historycznego, duchowego i intelektualnego dziedzictwa zakonu. Benedyktyni z Tyńca wraz z zaangażowanymi w organizację partnerami i wolontariuszami sprawują opiekę nad przyklasztornym muzeum, prowadzą inicjatywy edukacyjne skierowane do wszystkich grup wiekowych, wspierają wydarzenia kulturalne na terenie opactwa i tworzą projekty popularyzujące wiedzę o dorobku zakonu benedyktynów na ziemiach polskich.

Benedyktyni z Tyńca słyną również z produkowanych przez siebie naturalnych wyrobów ekologicznych. Wytwarzane zgodnie z tradycyjnymi recepturami artykuły spożywcze, ziołowe, lecznicze i kosmetyczne od zawsze stanowiły jedne z głównych zajęć „czarnych mnichów”, dla których praca jest jedną z najszlachetniejszych czynności (mówi o tym sama dewiza zakonu ora et labora, czyli „módl się i pracuj”). Benedyktyni w Tyńcu sprzedają owoce swojej pracy pod nazwą Produkty Benedyktyńskie. Można je zakupić w przyklasztornym sklepie, jak również w wielu miejscach w całej Polsce – drogeriach, dyskontach, marketach i specjalizujących się w ekologicznych produktach punktach handlowych. Do najchętniej kupowanych artykułów spod znaku Produkty Benedyktyńskie należą między innymi nalewki, przetwory owocowe, przyprawy, kosmetyki oraz to, z czego tynieccy benedyktyni słyną bodaj najbardziej – ziołowe mieszanki, herbatki, napary i naturalne lekarstwa na wiele zdrowotnych przypadłości.

Opactwo benedyktynów z Tyńca zajmuje się również działalnością wydawniczą. Od początku lat 90. funkcjonuje Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec. Publikuje ono książki poświęcone duchowości, religii, filozofii, ekumenizmowi oraz historii i współczesności monastycyzmu. Opactwo benedyktynów z Tyńca przyczynia się tym samym do popularyzowania intelektualnego i duchowego dziedzictwa zakonu, a także do kultywowania ekumenicznego dialogu pomiędzy różnymi wyznaniami chrześcijaństwa.

Prowadzenie przez benedyktynów z Tyńca otwartego na wszystkich Domu Gości, zarządzanie fundacją, działalność edukacyjna, kulturalna i wydawnicza, a także bogata oferta znakomitych wyrobów produkowanych przez nich wedle tradycyjnych receptur świadczą o tym, że życie tynieckich mnichów nie ogranicza się bynajmniej jedynie do modlitwy. Mimo że na co dzień egzystują oni według surowej reguły zakonnej, to jednak potrafią równie dobrze wyjść naprzeciw wymogom współczesnego świata.


Film o Opactwie Benedyktynów w Tyńcu:

Zachęcamy do odwiedzenia oficjalnej strony zakonu: benedyktyni.pl, a także oficjalnych stron benedyktynów w Tyńcu: benedyktyni.com oraz opactwotynieckie.pl.