Fundacja „Chronić Dobro”

Przy opactwie benedyktynów w Tyńcu funkcjonuje Fundacja „Chronić Dobro”. Kontynuuje ona działalność dawnego Benedyktyńskiego Instytutu Kultury. Misją organizacji jest kultywowanie historycznego, duchowego i intelektualnego dziedzictwa benedyktynów z Tyńca oraz dbanie o materialną kondycję samego klasztoru. Fundacja „Chronić Dobro” realizuje swoje cele, działając w czterech obszarach: muzealnym, edukacyjnym, kulturalnym oraz projektowym.

  • Muzealnictwo – działalność muzealna koncentruje się na zapewnianiu opieki nad znajdującym się na terenie opactwa w Tyńcu muzeum. Znajduje się w nich wiele niezwykle cennych zabytków kultury materialnej i duchowej tynieckich mnichów, dlatego tak ważna jest troska o jego systematyczne wspieranie, między innymi poprzez pomoc finansową i zbieranie funduszy. W muzeum mieści się kilka ciekawych ekspozycji stałych, prezentowanie są również wystawy czasowe.
  • Edukacja – inicjatywy edukacyjne stanowią bardzo ważną część misji Fundacji „Chronić Dobro”. Sprowadzają się one do lekcji muzealnych w szkołach i w samym klasztorze podczas wycieczek szkolnych. Dla dzieci i młodzieży organizowane są również warsztaty przybliżające dorobek kulturowy polskich benedyktynów. Oferta edukacyjna jest skierowana również do dorosłych, którzy mają możliwość wzięcia udziału w organizowanych w opactwie wydarzeniach, połączonych niekiedy z rekolekcjami.
  • Kultura – organizacja i wspieranie imprez kulturalnych to ważna część działalności Fundacji „Chronić Dobro”. Na terenie opactwa odbywają się często koncerty, spotkania z artystami i spektakle. Sprzyja temu niezwykły klimat miejsca wzbogacający artystyczne przeżycia.
  • Projekty – w ramach Fundacji „Chronić Dobro” tworzone są projekty mające na celu popularyzację dorobku polskich Benedyktynów i zwiększających społeczną wiedzę o dziejach samego opactwa. Ich odbiorcami są wszystkie grupy wiekowe, od najmłodszych i młodzież szkolną po dorosłych, rodziny z dziećmi i seniorów.

Bez względu na to, czy do opactwa benedyktyńskiego w Tyńcu przybywa się w celu modlitwy i medytacyjnego wyciszenia, czy po to, aby zwiedzać związane z nim wspaniałe zabytki, oferta muzealna, edukacyjna i kulturalna jest tu niezwykle bogata. Przyczynia się do tego również słynna już gościnność tynieckich mnichów, którzy z otwartymi rękami witają wszystkich odwiedzających.