Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec

Z klasztorem w Tyńcu związane jest Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, którego początki sięgają 1991 roku. Jego celem jest wydawanie, promowanie i kolportaż publikacji, książek oraz tekstów poświęconych tradycji chrześcijańskiej, ze szczególnym uwzględnieniem intelektualnej spuścizny polskich benedyktynów. Ponadto wydawnictwo przyczynia się również do ekumenicznego i uniwersalnego spojrzenia na duchowość różnych kultur i religii – w skład cyklów wydawniczych wchodzą poczytne książki z serii „Duchowość Wchodu i Zachodu” przybliżające naukę nie tylko najważniejszych nurtów chrześcijaństwa (katolicyzmu, protestantyzmu, prawosławia) i chrześcijańskiego monastycyzmu.

Inne serie wydawane przez Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec to:

  • „Źródła monastyczne. Z tradycji mniszej” – cykl kilkudziesięciu książek zapoczątkowany na progu lat 90., którego tematyka wprowadza do treści klasycznych tekstów największych ojców Kościoła i przybliża reguły i życie duchowe mnichów
  • „Czytając Pismo Święte” – seria publikacji o tematyce Starego i Nowego Testamentu
  • „Modlitwa Kościoła” – zbiór tekstów liturgicznych
  • „Poza seriami” – książki o charakterze publicystycznym, naukowym, teologicznym, historycznym i artystycznym, których tematem przewodnim pozostaje aspekt religii oraz dawnej i współczesnej duchowości.

Od 2012 roku Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec kontynuuje dorobek dawnego Wydawnictwa Homini. W ramach tej kontynuacji publikowane są interesujące teksty z szerokiego spektrum tematycznego: od „świeckiej” filozofii antycznej i humanistycznej, po klasyczne pozycje myślicieli konserwatywnych, religijnych, zakonnych (między innymi Thomasa Mertona czy Heinricha Lausberga) oraz dzieła uznanych teologów.

Znakiem rozpoznawczym literatury wydawanej przez Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec jest jej bardzo wysoki poziom merytoryczny, literacki i artystyczny. Analizowane są w niej współczesne nurty chrześcijaństwa, podkreślane między nimi różnice, ale również poszukiwanie podobieństw. Działalność wydawnictwa przyczynia się dzięki temu do pielęgnowania przyjaznego dialogu pomiędzy różnymi wyznaniami oraz zasypywaniem podziałów, co zgodne jest z duchem ekumenizmu i społecznego nauczania Kościoła.

Obok książek poświęconych Bogu, religii, teologii czy filozofii, można także znaleźć pozycje napisane językiem lekkim i często dowcipnym, przedstawiające skomplikowane zagadnienia współczesnej duchowości w sposób niezwykle przystępny dla czytelnika. Wśród wiernego grona czytelników działającego przy tynieckim opactwie wydawnictwa znajdują się więc odbiorcy poszukujący zarówno najwyższej jakości duchowej strawy, jak i miłej, łatwej, ale jednocześnie wzbogacającej człowieka literatury.

Strona internetowa Wydawnictwa dostępna jest pod adresem: tyniec.com.pl.